Termeni si conditii

1. DEFINITII ALE TERMENILOR FOLOSITI: Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de produse si servicii de catre SC KAYANA SRL, prin intermediul site-urilor web www.aparaturastomatologica.ro si www.kayana.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti. Astfel, urmatorii termeni vor insemna: Vanzator - societatea comerciala SC KAYANA SRL, avand sediul social in Baia Mare, bd. Regele Mihai I nr. 44F, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J24/2058/2007, CIF RO22730758. Cumparator - persoana fizica, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda. Produse si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului. Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Produsele si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Produse si Servicii si sa faca plata acestora. Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator. Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Produselor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.
2. DOCUMENTE LEGATE DE CONTRACT: Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei: a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul) c. Termeni si conditii Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau de catre un furnizor al acestuia.
3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Produsele si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului; b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat; c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii , cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI) Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-ului este marca inregistrata in proprietatea SC KAYANA SRL si nu poate fi preluat, copiat sau folosit, fara acordul scris al proprietarului.
6. CONFIDENTIABILITATE si PUBLICITATE Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului. Datele clientilor nu pot fi folosite, si nici furnizate altor parti.
7. TERMENE PENALITATI In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.
8. FACTURARE si PLATI Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Produsele si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conforma cu legislatia in vigoare.
9. RISCURI SI RESPONSABILITATI a. Livrarea Vanzatorul se obliga sa expedieze Produsele si Serviciile in sistem de transport, sau preluare personala dupa cadearea de acord cu Cumparatorul b. Transport - Ambalare In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Produsele si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de transport cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
10. ACCEPTARE Acceptarea va fi facuta atunci cand Produsele si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.
11. GARANTII Toate produsele comercializate prin intermediul site-urilor www.aparaturastomatologica.ro si www.kayana.ro de catre firma SC KAYANA SRL beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte. Certificatele de garantie vor fi emise de catre SC KAYANA SRL. Garantia produselor este asigurata prin schimbarea cu un produs identic sau repararea acestora in termenul de garantie fara a presupune costuri suplimentare din partea Cumparatorului, excluzand transportul acestora catre locatia de service. Produsele care prezinta urme de folosire necorespunzatoare, care au fost folosite intr-un alt scop decat cel proiectat, care prezinta urme de dezasamblare sau orice modificare fata de configuratia initiala, nu vor fi acoperite de garantie, reparatia acestora facandu-se contra cost pe cheltuiala Cumparatorului.
12. TRANSFERUL PROPRIETATII Proprietatea asupra Produselor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.
13. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTUALE Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
14. SITUATIE DE FORTA MAJORA Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat. Situatii de acest gen sunt: conflictele militare si catastrofele naturale, dar nu numai.
15. JURISDICTIA Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
16. INFORMATII PRIVIND DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE: Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate selectiv. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protectia mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deseurilor, in temeiul dispozitiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, clientii vor avea in vedere urmatoarele: - clientii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a colecta selectiv aceste DEEE; - colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispozitie de catre Autoritatile administratiei publice locale care au obligatia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodariile particulare si de a pune la dispozitie spatiile necesare pentru infiintarea punctelor de colectare a DEEE; - clientii pot preda DEEE in mod gratuit la punctele de colectare specificate in momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari selective.
17. ALTE PREVEDERI Partile vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile de mai sus inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la modalitatile de utilizare a site-urilor www.aparaturastomatologica.ro sau www.kayana.ro. Nu ne asumam raspunderea pentru orice greseala de tipar sau ortografica aparuta.